Hoppa till innehållet
ASSL

ASIATISKA SOCIALA ETIKETT
För ett mer inkluderande Asien

En del av World Social Label Institute 
Bry dig om att förändra världen

ASSL filosofi En introduktion

Oavsett social status ska alla ges rätt att utveckla sig själv till den bästa möjliga versionen. Med tanke på skillnaderna i kultur och välfärd genom Asien är detta inget litet mål att arkivera, men med de koncept och plattformar som skapats på European Social Label kommer det att vara en enkel uppgift att anpassa sig till varje regions kultur. Asian Social Label kommer att bygga på samma tes som European Social Label, vilket innebär att det är de små och medelstora företagen som kommer att driva förändring framåt. Med förändring kommer reaktioner och här kommer Asian Social Label att ge utbildning och använda stiftelsen, EUSL Foundation, för att ge till de som behöver det.

ASSL Group

ASSL Group är en av fyra underavdelningar i Asian Social Label. Mycket av det kommer att vara lokala anpassningar av EUSL Group, som är motorn som driver allt som förknippas med organisationen i stor skala. Här är de tematiska koncepten om hur vi löser Asiens utanförskapsproblem, med allt från utbildning till företagsskapande och mycket mer. 

Asien en mångsidig kontinent

Den största utmaningen här är också den mest uppenbara: Asiens mångfald. Det är en vacker kontinent med djup historia, natur och hem till några av de mest utvecklade länderna i världen. Men det är också hem för länder med överbefolkning, bristande tolerans mellan kulturer och religioner och skillnaderna mellan rika och fattiga är ibland extrema. Asian Social Label-avdelningen älskar dock utmaningen och målet är som med alla andra divisioner: att skapa ett bättre och mer inkluderande samhälle, oavsett vilka vi är. Vår väg in i Asien börjar i Europeiska unionen och kommer att ta oss, land för land, djupare in i Asien tills vi hamnar på andra sidan. Koncepten bör åtminstone i teorin lätt anpassas till varje land och region i Asien. De skapades för att vara flytande och anpassningsbara för alla situationer. Det här är kanske resultatet hittills vi är mest stolta över!

ASSL

WORLD SOCIAL LABEL INSTITUTE

Bry dig om att förändra världen

World Social Label är drivkraften bakom Asian Social Label. Dess huvudsakliga syfte är att koppla samman de fyra underavdelningarna så att de kan lära av varandra och växa tillsammans. World Social Label är baserat i Sverige, tillsammans med European Social Label. Härifrån arbetar man dag och natt för att skapa ett mer inkluderande samhälle för alla.